• Moms
  • Moms ingår i priset med 25%.
  • Personuppgiftslagen
  • Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

  • Returer
  • Vid retur står kunden för fraktkostnaden.

  • Frågor
  • Kontakta oss direkt på infoevensteven@gmail.com (svar inom 24 timmar ).